Nyheter


Påbygging av kai og ny betongflytekai fra høsten 2011


Her forlenger vi "postkaia".
60 meter betongkai med vann og strøm for sjarkflåten.
Bygging pågår.

Nye sløyelinjer fra vinteren 2009


Bildet viser far og sønn med den gode gamle sløyebenken, selv denne benken var moderne for mannen til høyre som hadde over 70 år som fisker bak seg.
Bildet viser oppbygging av linjene i Latech sine lokaler på Moskenes.

Fra Vinteren 2009 har vi nye moderne sløyelinjer klare til bruk, disse er levert av Latech as fra Moskenes. Her styres transportører av fotoceller og porter av lufttrykk,hver linje kan bemannes med 10 personer og har en kapasitet på 15 tonn i timen.
Den er også ergonomisk tilrettelagt.
Her har monteringen på Røst Startet.
Innmatingsbulkene har en kapasitet på flere tusen kilo.

John Greger AS  |  Tyvsøy  |  8064 Røst  |  Tlf: 76 09 62 32  |  E-post: post@johngreger.no