Produkter


Kveite

Fisk på hjell

Mottakskontroll

Sukkersalting av rogn

Piggvar

Ising av sei

Torsk

Klar til sløying

Tørrfisklager

Breiflabb

Uer, hyse og steinbit

Tørrfisk

John Greger AS  |  Tyvsøy  |  8064 Røst  |  Tlf: 76 09 62 32  |  E-post: post@johngreger.no