Produkter


Kveite

Fisk på hjell

Mottakskontroll

Sukkersalting av rogn

Piggvar

Ising av sei

Torsk

Klar til sløying

Tørrfisklager

Breiflabb

Uer, hyse og steinbit

Tørrfisk