Litt om John Greger AS


Bedriften er familieeid og ble startet i 1920, dagens eiere er tredje generasjon.
Det ble startet med tilvirkning av Tørrfisk, saltfisk, pakking av rogn og litt eksport av ferskfisk. Tilknyttet til fiskeforretningen ble det også drevet kolonialhandel samt salg av lysolje, fetolje og div.motoroljer. Kolonialhandelen ble avsluttet i 1970.

Etter dette har bedriften vært i stadig fornying,største fornying har skjedd på 90-tallet med store ombygginger og riving av gammelt anlegg. Dette er da blitt erstattet med nye og moderne tidsriktige lokaler som er EU godkjent, med moderne veie og sorteringsanlegg både for saltfisk og ferskfisk,saltfisklinje med to flekkemaskiner, vakumsug og saltspredeanlegg.
Fra 2007 faset vi ut produksjon av saltfisk for å satse mer på fersk og tørrfiskmarkedet. I 2008 kjøpte Brødrene Greger AS opp selskapet Hjalmar Ekrem Fiskeindustri AS og fusjonerte driften inn i John Greger AS, samtidig inviterte vi Roy Ekrem inn på eiersiden i selskapet. Dette var også et selskap vi hadde samarbeidet med over flere år, og valgte derfor av strategiske årsaker å slå oss sammen.

Vi tar imot fisk hele året av alle typer råstoff av hvitfisk, men størst og viktigst er tørrfisk. Og vårt største marked for dette er Italia, men også litt på andre markeder. På høsten kjøper vi en god del breiflabb som går til Spania. Lutefisk og utvannet tørrfisk er også en del av produktene vi produserer.

Vi leverer drivstoff til båter fra tre leveringspunkter på kai, også bensin og div.smøroljeprodukter.

Is og vann leveres på kai.

Vi er for tiden 18-årsverk med en del tillegg i sesongen som er fra januar til mai.


Historikk for John Greger ASEstablished: 1920
Number of employees: 17
Main product: stockfish, saltfish, freshfish
Export market: Italy, Canada, Portugal

General Manager: Johnny Greger
Phone: +47 901 96 408 
Adress: 8064 Røst 
E-mail: rostfish@johngreger.no    

Partner: Steinar Greger
Phone: +47 926 85 601
E-mail: sjgreger@johngreger.no

Partner: Roy Ekrem
Phone: +47 908 47 901
E-mail: roy@johngreger.no

Telephone Office: +47 76 09 62 32 / 76 09 63 50
Telephone Factory: +47 76 09 60 67
Fax: +47 76 09 62 81 
E-mail: post@johngreger.no
 
Chairman of the board: Gøran Greger
Phone: +47 901 99 752
E-mail: goran@johngreger.no